Het Bestuurlijk Debat Wonen is er voor en door bestuurders die de maatschappelijke urgentie binnen het fysiek & sociaal domein ervaren. Gaat u zich inzetten binnen onze Debatten Carrousels en bouwt u mee aan uw visie op de woonwijk van de toekomst? Wilt u met de andere koplopers binnen en buiten de sector meedenken aan deze visie? Meld u dan nu aan via onze website. Middag voorzitter

Directeur Doets Reizen

Keynote Spreker

Algemeen Directeur de Woonbond

Keynote Spreker


Voormalig bestuurder
Kleurrijk Wonen

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft

Voormalig bestuurder 
Woonstichting Joost

Voormalig bestuurder woningcorporatie Uwoon

Directeur/bestuurder

SVWN

Universitair docent - TU Delft
bestuurslid - De Woonbond


Elske Doets - Keynote spreker voor het BDW

Elske Doets is naast eigenaar van Doets Reizen, initiator van de sociaal geëngageerde startup BuddyBold en tevens oprichter van de Young Lady Business Academy (YLBA), het gratis carrièreprogramma voor jonge vrouwen van 15 t/m 25 jaar. In welke hoedanigheid ze ook optreedt: steeds vallen haar onafhankelijke geest en de heldere blik op de toekomst van samenleving en economie opnieuw op. Vandaar dat invloedrijke tv-programma’s als Op1, WNL op Zondag en Nieuwsuur Elske graag uitnodigen. Een van haar kernopvattingen luidt dat een gelukkige, schone en succesvolle samenleving gebaat is bij (meer) vrouwen op sleutelposities. En dat verschillen tussen mensen niet afgedekt, maar gevierd moeten worden.Inmiddels schreef Elske drie opmerkelijke boeken, waarvan ‘De leeftijdloze samenleving’ (Atlas/Contact, 2023) de meest recente is. Waar ze verschijnt, ontstaat beweging. En verlegt ze op charmante en lichtvoetige wijze de aandacht van het meningsverschil naar de structurele oplossing; of het nu over duurzaamheid, gender equality, overconsumptie of vergrijzing gaat. Met een brede glimlach omschrijft Elske zichzelf wel eens als ‘herderlijk’: ‘Ik stimuleer mensen een richting te kiezen, want elke keuze is mijns inziens beter dan geen keuze.’

Lees meer »