Raad van Advies & Inspiratie

Voormalig bestuurder woningcorporatie Joost

Voormalig bestuurder woningcorporatie Uwoon

Universitair docent - TU Delft

bestuurslid - De Woonbond

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft