Rob Dekker

Voormalig Bestuurder woningcorporatie Joost

Rob Dekker is lid van de Raad van Advies & Inspiratie voor het Bestuurlijk Debat Wonen.

Hij zal deelnemen aan het adviesorgaan voor onze bijeenkomst. Hij heeft ruim 35 jaar ervaring in de volkshuisvesting. Daarnaast geeft hij advies, heeft bestuurlijke en toezichthoudende ervaring opgedaan bij ideële organisaties.

 Ook staat hij bekend om zijn kennis op het gebied van samenwerking tussen corporaties en zorgpartijen. Organiseren van (specifieke) huisvesting voor ouderen  en bijzondere doelgroepen gaat verder dan alleen stenen.  Een echte verbinder!

Loopbaan (voormalig):

Directeur-bestuurder -  Woonstichting JOOST, Boxtel.

Directeur- bestuurder Woonstichting St. Joseph, Boxtel. 

Directeur Stad, Vivare, Arnhem.

Manager Wonen/ plv. Directeur, Archipel woningstichting, Arnhem.