Claudia Siewers - Lid van de Raad van Advies & Inspiratie

Gepubliceerd op 23 januari 2024 om 16:56

Weer een nieuw raadslid voor het Bestuurlijk Debat Wonen is bekend. Claudia Siewers, directeur-bestuurder van *SVWN. 

 

Claudia Siewers is directeur-bestuurder van SVWN. Zij is opgeleid als notaris en in 2014 overgestapt naar de volkshuisvesting. In 2022 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'Balans in het appartementsrecht, wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd'. Binnen SVWN is Claudia verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het beheren van het netwerk waarbinnen SVWN opereert en de strategie.

 

Claudia Siewers staat bekend als enthousiast, resultaatgericht, een netwerker, gedreven door mensen en het recht op een huis voor iedereen. Met haar brede kennis en ervaring de juiste persoon om een bijdrage te leveren aan het Bestuurlijk Debat Wonen op 4 april op de Vanenburg te Putten.

Loopbaan

actief:

  • Directeur bestuurder bij *SVWN
  • Onderzoeker voor SWRS Advies
  • Schuldhulpmaatje 
  • Lid van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht VvE Belang en BZK

Voormalig 

  • Bestuurssecretaris en hoofd juridische zaken bij Woonbron

Wilt u meer te weten komen over Claudia Siewers klik dan op de onderstaande link.

 

*SVWN staat voor Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland: Visitaties van woningcorporaties dragen bij aan beter wonen in Nederland. SVWN is de organisatie die de visitatiemethodiek ontwikkelt en beheert en die toeziet op de kwaliteit van visitaties. Per maart 2023 is dit methodiek 7, samenwerken aan opgaven. SVWN draagt bij aan een betere volkshuisvesting en een betere samenleving, door visitaties die inzoomen op de maatschappelijke relaties en prestaties van woningcorporaties.