Raad van Advies & Inspiratie

Voormalig bestuurder Kleurrijk Wonen

Voormalig bestuurder woningcorporatie Joost

Voormalig bestuurder woningcorporatie Uwoon

Universitair docent - TU Delft

bestuurslid - De Woonbond

Directeur/ Bestuurders

SVWN

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft