Wat is het Bestuurlijk Debat Wonen

Het Bestuurlijk Debat Wonen is er voor en door bestuurders die de maatschappelijke urgentie binnen het fysiek & sociaal domein ervaren. Gaat u zich inzetten binnen onze debatten carrousels en bouwt u mee aan uw visie op de woonwijk van de toekomst? Wilt u met de andere koplopers binnen en buiten de sector meedenken aan deze visie? Meld u dan nu aan via onze website. 


De bestuurlijke debatten zijn drie middagsessies met elk zijn eigen actuele thema. Echter, bij elk thema diezelfde blik op de woonwijk van de toekomst. 

De sessies zijn los te volgen, echter het advies is om deel te nemen aan alle sessies om zo het beste te kunnen inspelen op de thema's en vragen tijdens de verschillende debatten carrousels. 

Per bijeenkomst wordt er een apart urgentie stuk opgesteld door de raad en het organisatiebureau wat elke keer inspeelt op de actuele thema's die er echt toe doen. voor meer informatie over het programma (Klik hier)


Voor wie

Het Bestuurlijk Debat Wonen is bestemd voor deelnemers actief in gemeente, woningcorporaties, zorgorganisaties, belangenorganisaties voor huurders, beleidsmedewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers in de bouw of vastgoedsector op bestuurders/directie niveau. De kennis die u bezitten wordt door het starten van een dialoog gedeeld. Het huidige maatschappelijke debat met zijn verschillende uitdagingen van een andere kant bekijken. Zo zorgen we er gezamenlijk voor de vragen worden omgezet van denken naar doen!

 

*uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet.