Wat is het Bestuurlijk Debat Wonen

Het Bestuurlijk Debat Wonen is er voor en door bestuurders die de maatschappelijke urgentie binnen het fysiek & sociaal domein ervaren. Gaat u zich inzetten binnen onze Debatten Carousels en bouwt u mee aan uw visie op de woonwijk van de toekomst. Wilt u met de andere koplopers binnen en buiten de sector meedenken aan deze visie? meld u dan nu aan via onze website. 


14 DEC 2023: Tijdens de bijeenkomst van 14 december 2023 staat de huurder centraal.

De aankomende jaren wordt er maar liefst 2 miljard structureel beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede. 

Dit heeft mogelijk grote effecten op een deel van uw huurders. Een zeer belangrijke verandering die vraagt om heldere keuzes en een scherpe blik van u als bestuurder. 

Inspiratie & Inzichten
Raak geïnspireerd door de aanwezige sprekers en deelnemers. Debatteer mee over verschillende vraagstukken die naar voren komen in deze bijeenkomst.
Via concrete praktijkdilemma’s op lokaal niveau gaat u samen aan de slag. In gesprek met niet alleen bestuurders maar ook huurders. Op zoek naar nieuwe inzichten in het huidige landschap van de corporatie sector & de gebouwde omgeving. Bij deze bijeenkomst vindt een uitzonderlijke kruisbestuiving plaats die inzet op nieuwe samenwerkingsrelaties voor de toekomst.

 

U buigt zich over vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we samen meer kennis en ervaring uit vorige initiatieven halen om dit toe te passen in innovaties in een zeer snel veranderende maatschappij? 
  • Hoe weet u de leefwereld en de systeemwereld van uw corporatie bij elkaar te brengen om mee te gaan met uw innovaties?
  • Hoe kunt u als bestuurder blijven voorzien in de behoefte van uw klanten? en wat wordt de nieuwe rol van u als de corporatie?
  • Wat is uw visie op de woonwijk van de toekomst? Hoe worden nieuwe woonvormen zoals flexwonen ervaren, hoe zit het met de social values in deze nieuwe wijken?

 

Draagt u bij aan onze brief voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting?

De uitkomsten van de debatten carrousel worden samen met andere input gebruikt voor deze brief. Draagt u samen met uw collega bestuurders bij aan deze brief voor de nieuwe minister? 


De bestuurlijke debatten zijn drie middagsessies met elk zijn eigen actuele thema. Echter, bij elk thema diezelfde blik op de woonwijk van de toekomst. 

De sessies zijn los te volgen, echter het advies is om deel te nemen aan alle sessies om zo het beste te kunnen inspelen op de thema´s en vragen tijdens de verschillende debatten carrousels. 

Per bijeenkomst wordt er een apart urgentie stuk opgesteld door de raad en het organisatiebureau wat elke keer inspeelt op de actuele thema´s die er echt toe doen. voor meer informatie over het programma (Klik hier)


Voor wie

Deelnemers op bestuurders niveau

- gemeente
- woningcorporaties
- belangenorganisaties voor huurders
- beleidsmedewerkers (rijk/provincie/gemeente/corporatie)
- ketenpartners
- opdrachtgevers in de bouw of vastgoedsector

 

*uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet.