Bestuurlijk Debat Wonen

We staan voor een immense opgave in de gebouwde omgeving. Hoe nemen we de samenleving mee met alle veranderingen en innovaties? Hoe bereiden we ons voor op de woonwijk van de toekomst?

Voor wie

Het Bestuurlijk Debat Wonen is bestemd voor deelnemers actief in

 • Gemeente
 • Woningcorporaties
 • Zorgorganisaties
 • Belangenorganisaties voor huurders
 • Beleidsmedewerkers
 • Ketenpartners en opdrachtgevers in de bouw of vastgoedsector 

*op bestuurders niveau
**Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Urgentie

"De Hartslag van de Wijk" 

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een visie op de woonwijk van de toekomst, richten we onze aandacht op de bewoners als klanten
en hun behoeften. Specifiek streven we naar een gezonde, leefbare wijk met een bloeiende sociale cohesie.


Onze sprekers belichten elk een uniek perspectief op sociale cohesie en hoe dit te versterken. Tijdens het debat zullen we samen zoeken
naar de meest geschikte oplossingen om te voldoen aan de behoeften van uw klanten.

Kwaliteit gewaarborgt door de Raad van Advies en Inspiratie.

- Moniek van Balen-Uijen
- Jaap van Dam
- Rob Dekker
- Marja Elsinga
- Gerard van Bortel
- Claudia Siewers

Doel van de bijeenkomst

 • Inspiratie opdoen door de aanwezige sprekers en deelnemers, met als doel nieuwe ideeën en perspectieven te verkennen.
 • Actief aan de slag gaan met concrete praktijkdilemma's op lokaal niveau, waarbij samenwerking met alle relevante
  stakeholders centraal staat.
 • Faciliteren van een uitzonderlijke kruisbestuiving tussen verschillende partijen, gericht op het creëren van nieuwe
  samenwerkingsverbanden voor de toekomst.
 • Verkennen van nieuwe inzichten in de huidige stand van zaken binnen de corporatiesector en de gebouwde omgeving.
 • Terugblikken op eerdere initiatieven om daarvan te leren en te evalueren, met als doel het stimuleren van nieuwe innovaties.
 • Gebruikmaken van de uitkomsten van de debattenreeks, samen met andere input, voor het opstellen van een publicatie voor
  de sector.
 • Deze reeks moet aanvullend/bijdragen aan de bestaande vernieuwingsagenda en kritisch moeten reflecteren op de huidige
  koers.
 • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie die zich niet beperkt tot korte termijn oplossingen, maar zich richt op duurzame
  veranderingen in het bestuurlijk handelen binnen de sector.

Van Pallandtzaal

11.40 - Ontvangst / Inloop - In het Kasteel

12.00 - Netwerklunch 

Geniet van een uitgebreide lunch, waarbij u de gelegenheid krijgt om in alle rust kennis te maken met uw medetafelgenoten. Laat u onderdompelen in een sfeer van kasteel de Vanenburg.

Na afloop van de lunch wordt het programma verrijkt met een inspirerende inleiding door onze raad van advies & inspiratie opvolgend door een Inspiratie spreker.. Laat u verrassen door verfrissende inzichten en boeiende verhalen die uw horizon verbreden en uw creativiteit stimuleren. 

Middag voorzitter 

12.30 - Inspiratie spreker

Elske Doets is Zakenvrouw van het Jaar 2017 en een veelzijdige inspirator. Zo maakt ze met haar bedrijf, Doets Reizen, momenteel de slag naar klimaat- en natuurvriendelijker reizen. Is de door haar opgerichte Young Lady Business Academy binnen enkele jaren uitgegroeid tot een broedplaats van jong, vrouwelijk toptalent. En brengt Elske jong en oud samen via haar non-profit organisatie BuddyBold, waardoor vergrijzing een ander, socialer gezicht krijgt. Elske leest de tijdgeest als geen ander en heeft voor uitrusten of terugkijken geen talent. ‘Waar Elske optreedt, ontstaat beweging.’ 

Directeur Doets Reizen

13.00 - Op naar het debat

De deelnemers aan het debat begeven zich naar de Spiegelzaal om zich voor te bereiden op het debat.

Spiegelzaal

13.10 - Visie op de woonwijk van de toekomst 

Moniek duidt de context van de huidige situatie van de corporatie sector. Haalt de invalshoeken aan die de Raad heeft opgesteld voor de eerste bijeenkomst. Het speelveld in bekend. Koplopers zijn met elkaar op zoek naar vernieuwing. Kijken binnen de nieuwe kaders van de woonwijk van de toekomst. Welke plek krijgen de toekomstige huurders?

13.30 - Visie op de sector / blik van binnenuit 

Een blik op de sector biedt inzichten voor de eerste bijeenkomst. Wat is de toekomstvisie van de sector volgens een belangenorganisatie? Het gaat niet alleen over huizen maar ook over mensen! Welke facetten zijn naast het wonen zelf van belang voor een goede leefomgeving?

De Woonbond komt op voor de belangen van hun leden: huurders en woningzoekenden in Nederland. Ook maken zij zich hard voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare wijken. Op lokaal niveau, maar ook landelijk.

Algemeen Directeur  - Woonbond

13.55 - Uitleg over de Debatten Carrousel door de middagvoorzitter. 

De middagvoorzitter licht de debatten carrousel toe en geeft inzicht in de opgezette vraagstellingen.

Ridderzaal

14.00 - Debatten Carrousel

"Inzicht in Bewoners: Het Ontrafelen van Klantbehoeften en -Verwachtingen in de Wijk"

Door te anticiperen op deze veranderende behoeften en verwachtingen kan de woonwijk zich aanpassen en evolueren om een omgeving te bieden die aansluit bij de diverse levensfasen en levensstijlen van haar bewoners. Dit bevordert een inclusieve en dynamische gemeenschap waarin alle bewoners zich ondersteund en gewaardeerd voelen.

Vraagstukken

Vraagstukken:

Inleiding: Het waarborgen dat u daadwerkelijk op de hoogte bent van de vragen, mogelijkheden en verlangens van de bewoners vormt een essentieel aspect.

Vraag 1: Hoe goed kent u uw bewoners?

 

Inleiding: Het streven naar meer dan alleen een dak boven het hoofd, maar naar een echte thuis ervaring, is van onschatbare waarde voor het welzijn van mensen.

Vraag 2:  Welke rol ziet u weggelegd voor uw organisatie in het bijdragen aan het creëren van een betekenisvolle thuis ervaring voor mensen? Welke specifieke strategieën of maatregelen zou u kunnen implementeren om deze doelstelling te bevorderen?

 

Inleiding: Hoe verstaan wij de kunst van het loslaten terwijl we tegelijkertijd faciliteren, stimuleren en verleiden dat bewoners zelf de regie pakken, eigenaar worden. En durven wij hen te vertrouwen.

Vraag 3: Hoe doet u als corporatie mee in de leefwereld van uw bewoners?

 

Inleiding: Hier aan tafel zitten de gamechangers - bestuurders met lef, visie en ambitie. Gezamenlijk gaat u bouwen aan een toekomstvisie.

Vraag 4: Wat gaat u als eerste doen met wie, hoe en waar?

 

Een doelgerichte aanpak om klanttevredenheid in de wijk te vergroten, kan leiden tot een verschuiving van aandacht binnen de organisatie. De verminderde problemen met betrekking tot wijkindeling en -beheer als gevolg van een hogere bewonerstevredenheid stellen bestuurders en stakeholders in staat zich te richten op uitzonderlijke situaties en specifieke behoeften.

15.00 - Ruimte voor reflectie 

Onder leiding van de middagvoorzitter koppelen de deelnemers de opbrengsten terug van de eerste debatten ronde. Hierna is er tijd voor een korte onderbreking. 

Aangezien de huurder centraal staat kan de stem van de huurder niet ontbreken: De reactie van een huurder!

15.15 - Koffiepauze 

Even de benen strekken en nieuwe contacten opdoen onder het genot van een kop koffie.

15.45 - Debatten Carrousel 

"Bouwen aan Buurtbanden: De Kracht van Gemeenschapsvorming en Sociale Cohesie"

Tijdens het tweede debat zullen we de kracht van gemeenschapsvorming en sociale cohesie bespreken. We zullen onderzoeken hoe maatschappelijke voorzieningen, gedeelde ruimtes en sociale programma's een vitale rol spelen in het bevorderen van sociale interactie en verbondenheid binnen woonwijken. Via deze faciliteiten kunnen bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten delen en relaties opbouwen, wat essentieel is voor het creëren van een hechte gemeenschap. Maar wat betekent dat voor uw rol?

Vraagstukken

Vraagstukken

Inleiding: Het versterken van sociale cohesie is een cruciale doelstelling in onze samenleving, waarbij het essentieel is om rekening te houden met diverse aspecten zoals draagkracht, draaglast van huurders en het streven naar betekenisvolle participatie.

Vraag 1: Hoe kijkt u hier tegenaan? hoe kan sociale cohesie/daadkracht volgens u versterkt worden?

 

Inleiding: De capaciteit van een buurt om sociale uitdagingen aan te gaan en de potentie van de gemeenschap om deze aan te pakken zijn cruciale vraagstukken in het streven naar een veerkrachtige en samenhangende samenleving.

Vraag 2: Waar zit de kracht in de wijk?

 

Inleiding: De groeiende kloof tussen welgestelden en armen is een zorgwekkende trend. In elke buurt bevinden zich diverse kwetsbare groepen, waaronder statushouders, die integratie- en sociale cohesie-uitdagingen ervaren. Hoe kunnen deze kwetsbare groepen betrokken blijven bij de gemeenschap?

Vraag 3: Kent u voorbeelden van hoe deze kloof kan worden verkleind? Wie hebben daarbij welke rol(len) volgens u? 

 

Inleiding: Het faciliteren van ontmoetingen als een essentieel onderdeel van sociale cohesie is een delicate balans tussen actieve betrokkenheid en respect voor het natuurlijke verloop van gemeenschapsvorming.

Vraag 4: Wat gaan we nu doen? met wie, hoe en waar?

 

Het bevorderen van een sterke gemeenschapsvorming is essentieel voor het creëren van veilige, gezonde en gelukkige woonomgevingen, waarin bewoners gedijen en een hoog niveau van welzijn ervaren.

16.45 - Reflectie 

Onder leiding van de dagvoorzitter koppelt u de opbrengsten uit de Debatten Carrousels terug. Welke kennis, randvoorwaarden en adviezen neemt u mee om de vernieuwingsagenda van de sector te versterken?

Aangezien de huurder centraal staat kan de stem van de huurder niet ontbreken: De reactie van een huurder!

16.55 - Wrap up!

Tot slot stelt elke tafel hun punten op die toegevoegd worden aan de uitkomsten van de ronde tafel sessies. Zo maken we de eindpublicatie van de bijeenkomst compleet die verspreid wordt in de sector.

Brasserie

17.00 -Afsluitende netwerkborrel

Nog even napraten over de inspirerende dag onder het genot van een hapje en een drankje.