Bestuurlijk Debat Wonen -  4 april 2024

We staan voor een immense opgave in de gebouwde omgeving. Hoe nemen we de samenleving mee met alle veranderingen en innovaties? Hoe bereiden we ons voor op de woonwijk van de toekomst?

Voor wie

Het Bestuurlijk Debat Wonen is bestemd voor deelnemers actief in

  • Gemeente
  • Woningcorporaties
  • Zorgorganisaties
  • Belangenorganisaties voor huurders
  • Beleidsmedewerkers
  • Ketenpartners en opdrachtgevers in de bouw of vastgoedsector 

*op bestuurders niveau
**Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Urgentie

Hoe ziet u de woonwijk van de toekomst?

“De Hartslag van de Wijk”

 

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een visie op de woonwijk van de toekomst, richten we onze aandacht op de bewoners als klanten met hun behoeften. Specifiek is het streven “een gezonde, leefbare wijk met een bloeiende sociale cohesie”.

Onze sprekers belichten elk een uniek perspectief op sociale cohesie en hoe dit versterkt kan worden. Tijdens het debat zoeken we naar de meest geschikte oplossingen om te voldoen aan de behoeften van uw klanten.

De urgentie wordt 6 weken voor de bijeenkomst bekendgemaakt. Op die manier behandelen we de meest actuele thema’s.

Kwaliteit gewaarborgt door de Raad van Advies en Inspiratie.

- Moniek van Balen-Uijen
- Jaap van Dam
- Rob Dekker
- Marja Elsinga
- Gerard van Bortel
- Claudia Siewers


11.45 - Ontvangst / Inloop 

12.00 - Netwerklunch 

Een luxe lunch waarbij u de tijd krijgt kennis te maken met de andere tafelgasten.

Aan het eind van de lunch is er een korte inleiding door de raad & inspiratiespreker.

 

Middag voorzitter 

12.30 - Visie op de woonwijk van de toekomst 

De Raad van Advies & Inspiratie duidt de context van de huidige situatie van de corporatie sector. Haalt de invalshoeken aan die de Raad heeft opgesteld voor de eerste bijeenkomst. Het speelveld in bekend. Koplopers zijn met elkaar op zoek naar vernieuwing. Kijken binnen de nieuwe kaders van de woonwijk van de toekomst. Welke plek krijgen de toekomstige huurders?

De Raad van Advies & Inspiratie

12.40 - Inspiratie spreker

Elske Doets is Zakenvrouw van het Jaar 2017 en een veelzijdige inspirator. Zo maakt ze met haar bedrijf, Doets Reizen, momenteel de slag naar klimaat- en natuurvriendelijker reizen. Is de door haar opgerichte Young Lady Business Academy binnen enkele jaren uitgegroeid tot een broedplaats van jong, vrouwelijk toptalent. En brengt Elske jong en oud samen via haar non-profit organisatie BuddyBold, waardoor vergrijzing een ander, socialer gezicht krijgt. Elske leest de tijdgeest als geen ander en heeft voor uitrusten of terugkijken geen talent. ‘Waar Elske optreedt, ontstaat beweging.’ 

Directeur Doets Reizen

13.20 - Visie op de sector / blik van binnenuit 

Een blik op de sector biedt inzichten voor de eerste bijeenkomst. Wat is de toekomstvisie van de sector volgens een belangenorganisatie? Het gaat niet alleen over huizen maar ook over mensen! Welke facetten zijn naast het wonen zelf van belang voor een goede leefomgeving?

De Woonbond komt op voor de belangen van hun leden: huurders en woningzoekenden in Nederland. Ook maken zij zich hard voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare wijken. Op lokaal niveau, maar ook landelijk.

Algemeen Directeur  - Woonbond

13.40 - Uitleg over de Debatten Carrousel door de middagvoorzitter. 

De middagvoorzitter licht de debatten carrousel toe en geeft inzicht in de opgezette vraagstellingen.

13.45 - Debatten Carrousel 

Door middel van verschillende vraagstukken bouwt u gezamenlijk aan een visie voor de woonwijk van de toekomst. - To be announced

14.45 - Ruimte voor reflectie 

Onder leiding van de middagvoorzitter koppelen de deelnemers de opbrengsten terug van de eerste debatten ronde. Hierna is er tijd voor een korte onderbreking. 

Aangezien de huurder centraal staat kan de stem van de huurder niet ontbreken: Een reactie van de huurder!

15.00 - Koffiepauze 

Even de benen strekken en nieuwe contacten opdoen onder het genot van een kop koffie in de brasserie

15.30 - Debatten Carrousel 

Door middel van verschillende vraagstukken bouwt u gezamenlijk aan een visie voor de woonwijk van de toekomst.- To be announced

16.30 - Reflectie 

Onder leiding van de dagvoorzitter koppelt u de opbrengsten uit de Debatten Carrousels terug. Welke kennis, randvoorwaarden en adviezen neemt u mee om de vernieuwingsagenda van de sector te versterken?

Aangezien de huurder centraal staat kan de stem van de huurder niet ontbreken: Een reactie van de huurder!

16.40 - Wrap up!

Tot slot stelt elke tafel hun punten op die toegevoegd worden aan de uitkomsten van de ronde tafel sessies. Zo maken we de eindpublicatie van de bijeenkomst compleet die verspreid wordt in de sector.

16.55 - Blik vooruit

Als afsluiting blikt de raad vooruit, welke topics worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst.

17.00 -Afsluitende netwerkborrel

Nog even napraten over de inspirerende dag onder het genot van een hapje en een drankje.