Bestuurlijk Debat Wonen - December 2023 

We staan voor een immense opgave in de gebouwde omgeving. Hoe zorgen wij ervoor dat alle mensen binnen de samenleving mee kunnen gaan met alle veranderingen en innovaties? Hoe ons voor te bereiden op de woonwijk van de toekomst? 

Voor wie

Het bestuurlijk Debat Wonen is bestemd voor deelnemers actief in:

  • Gemeente
  • woningcorporaties
  • belangenorganisaties voor huurders
  • beleidsmedewerkers (rijk/provincie/gemeente/corporatie)
  • ketenpartners
  • opdrachtgevers in de bouw of vastgoedsector

*op bestuurders niveau
**Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Doel van de bijeenkomst

14 DEC 2023: Tijdens de bijeenkomst van 14 december 2023 staat de huuder centraal!

De aankomende jaren wordt er maar liefst 2 miljard structureel beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede. 

Dit heeft mogelijk grote effecten op een deel van uw huurders. Een zeer belangrijke verandering die vraagt om heldere keuzes en een scherpe blik van u als bestuurder. 

Inspiratie & Inzichten
Raak geïnspireerd door de aanwezige sprekers en deelnemers. Debatteer mee over verschillende vraagstukken die naar voren komen in deze bijeenkomst.
Via concrete praktijkdilemma’s op lokaal niveau gaat u samen aan de slag. In gesprek met niet alleen bestuurders maar ook huurders. Op zoek naar nieuwe inzichten in het huidige landschap van de corporatie sector & de gebouwde omgeving. Bij deze bijeenkomst vindt een uitzonderlijke kruisbestuiving plaats die inzet op nieuwe samenwerkingsrelaties voor de toekomst.

 

U buigt zich over vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we samen meer kennis en ervaring uit vorige initiatieven halen om dit toe te passen in innovaties in een zeer snel veranderende maatschappij? 
  • Hoe weet u de leefwereld en de systeemwereld van uw corporatie bij elkaar te brengen om mee te gaan met uw innovaties?
  • Hoe kunt u als bestuurder blijven voorzien in de behoefte van uw klanten? en wat wordt de nieuwe rol van u als de corporatie?
  • Wat is uw visie op de woonwijk van de toekomst? Hoe worden nieuwe woonvormen zoals flexwonen ervaren, hoe zit het met de social values in deze nieuwe wijken?

 

Draagt u bij aan onze brief voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting?

De uitkomsten van de debatten carrousel worden samen met andere input gebruikt voor deze brief. Draagt u samen met uw collega bestuurders bij aan deze brief voor de nieuwe minister? 

Algemene Informatie

De locatie: Kasteel de Vanenburg Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten
Klik hier voor: Extra toevoeging op de locatie informatie

Datum: 14 December 

Uw investering: 

Per bijeenkomst zal bij uw aanmelding eerst worden getoetst of u voldoet aan de gewenste criteria:

Kosten per deelnemer €249,99 excl btw.

*U krijgt €25,- euro korting als u lid wordt van het kennisnetwerk.


11.45 - Ontvangst / Inloop 

12.00 - Netwerklunch 

Een luxe lunch waarbij de deelnemers de tijd krijgen om beter kennis te kunnen maken met de andere tafelgasten. 

 

Aan het einde van de lunch is er een woordje namens de raad & inspiratie spreker.

Middag voorzitter & Bestuurder 

13.00 - Visie op de woonwijk van de toekomst 

De Raad van Advies & Inspiratie duidt de context van de huidige situatie van de corporatie sector. Haalt de invalshoeken aan die de Raad heeft opgesteld voor de eerste bijeenkomst. Het speelveld is bekend. Koplopers zijn met elkaar op zoek naar vernieuwing. Om binnen de nieuwe kaders te kunnen gaan kijken naar de woonwijk van de toekomst. Wat voor plek zal dit gaan worden voor hun huurders? 

En dit vanuit de startpunt de vraag: Wat wordt de rol van de corporatie hierin & wat willen wij meegeven aan de nieuwe minister van Volkshuisvesting?!

De Raad van Advies & Inspiratie

12.40 - Inspiratie spreker

Keynote spreker 

Claudia Siewers

Directeur/bestuurder SVWN

13.15 - Visie op de sector / blik van binnenuit 

Een blik op de sector biedt inzichten in het startpunt voor de eerste bijeenkomst wat is de toekomstvisie van de sector volgens een belangenorganisatie. Omdat het niet alleen maar gaat over huizen maar ook mensen. En er zijn naast het wonen zelf verschillende facetten die van belang zijn voor een goede leefomgeving. 

De Woonbond komt op voor de belangen van hun leden: huurders en woningzoekenden in Nederland. Ook maken zij zich hard voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare wijken. Op lokaal niveau, maar ook landelijk.

Algemeen Directeur  - Woonbond

13.35 - Uitleg over de debatten carousel door de middagvoorzitter. 

De middagvoorzitter legt het basis concept uit van de debatten carousel. Daarbij wordt inzicht gegeven in de opgezette vraagstellingen. 

13.45 - Debatten Carrousel 

Aan welke knoppen moet u al bestuurder draaien om te kunnen blijven voorzien in de behoefte van uw huurders? En vanaf welk punt heeft u hulp nodig vanuit politiek om hierin te kunnen blijven functioneren? en wat word de rol in de toekomst van de corporatie? wat is uw visie op de woonwijk van de toekomst? 

14.45 - Ruimte voor reflectie 

Onder leiding van de middagvoorzitter koppelen de deelnemers de opbrengsten terug van de eerste debatten ronde. Hierna is er tijd voor een korte onderbreking. 

15.00 - Koffiepauze 

Even de benen strekken en nieuwe contacten opdoen onder het genot van een kop koffie in de brasserie

15.30 - Debatten Carrousel 

Wat wilt u meegeven aan de nieuwe minster? In de eerste debatten carrousel heeft u gekeken naar waar u als bestuurder en corporatie een verschil kan bieden voor uw huurders. Maar tot welk punt kunt u blijven voorzien in deze behoefte en waar heeft u hulp vanuit de politiek nodig. Wat wilt u meegeven als bestuurder! Waar ligt u nu wakker van, wat beweegt u?

16.30 - Reflectie 

Onder leiding van de dagvoorzitter koppelt u de opbrengsten uit de Debatten Carousels terug. Wat neemt u voor kennis, randvoorwaarden en adviezen mee terug? Dit alles om de vernieuwingsagenda van de sector te versterken.   

16.40 - Wrap up!

Als laatste stelt elke tafel hun punten op naast de uitkomsten van de rondetafelsessies. dit om de brief straks extra kracht bij te zetten binnen de sector. 

16.55 - Op naar het posten van de brief. 

In de wrap up heeft u uw laatste speerpunten en gedachten toegevoegd over de uitkomsten en bevindingen van de middag. Het is tijd om de brief te posten en op naar die woonwijk van de toekomst. 

17.00 -Afsluitende netwerkborrel

Nog even napraten over het middagprogramma met de andere deelnemers onder het genot van een hapje en drankje.